تبلیغات
::: 30SMS ، بانک اس ام اس ::: - 443 ::: 3471×××0937
::: 30SMS ، بانک اس ام اس :::
www.30sms.tk

چهارشنبه 16 بهمن 1387

443 ::: 3471×××0937

نویسنده: 30SMS   طبقه بندی: پیامک طنز، 


آیا می دانید فاصله میان خنده و گریه چیست؟..... دماغ!

انسان با چشم گریه می کند و با دهان می خندد، فاصله میان دهان و چشم هم دماغ است.