تبلیغات
::: 30SMS ، بانک اس ام اس ::: - 459 ::: 1757×××0936
::: 30SMS ، بانک اس ام اس :::
www.30sms.tk

پنجشنبه 17 بهمن 1387

459 ::: 1757×××0936

نویسنده: 30SMS   طبقه بندی: پیامک سرکاری، 


اگر تو با من باشی ، چراغ خونه ام باشی...

.

.

.

.

.

اونقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی!