تبلیغات
::: 30SMS ، بانک اس ام اس ::: - مطالب ابر عیال
::: 30SMS ، بانک اس ام اس :::
www.30sms.tk

دوشنبه 7 بهمن 1387

410 ::: 1802×××0935

نویسنده: 30SMS   طبقه بندی: پیامک طنز، 


تعریف مادر زن : مادر زن اسلحه ای است انفرادی كه با عیال حمل می شود و با مهمات دروغ همسایگان مسلح شده و با زخمی كردن داماد بیچاره خنک می شود . این اسلحه بدون عقب نشینی بوده و شرایط جوی به هیچ وجه در او اثر ندارد مادر زن گاهی تک تیر و گاهی رگبار شلیک می كند. طول مادر زن بدون سر نیزه 2 متر می باشد. تعداد تیر در هر ثانیه یک میلیون فحش و ناسزا بوده و برد موثر آن انتقال داماد به بیمارستان و برد نهایی آن انتقال داماد به بهشت زهراست !